Dětské hračky podporující u dětí kreativitu a fantazii

Obchodní podmínky

Provozovatel internetového obchodu firma DEMIX, spol.s r.o., IČ 25311701 (dále jen prodávající) deklaruje na této stránce základní obchodní podmínky pro prodej zboží nabízeného prostřednictvím tohoto obchodu. Tyto obchodní podmínky tvoří základní vymezení vztahu prodávajícího a zákazníka(dále jen kupijící) a jsou pro obě strany závazné. Jedná se o níže uvedené podmínky:

1.Poskytované slevy

2.Odesílání zboží

3.Možnosti platby

4.Odstoupení od smlouvy

5.Reklamační řád

6.Práva z vadného plnění reklamace

7.Práva z vadného plnění a záruka za jakost v případě kupujícího, který je spotřebitel

8.Záruka za jakost v případě kupujícího , který není spotřebitel

9.Ochrana osobních údajů

10.Objednávka,kupní smlouva

11.Elektronická evidence tržeb

12.Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 

1.)Poskytované slevy

Slevy mohou být sjednány individuálně pro stále zákazníky

2.)Odesílání zboží

Zboží expedujeme do 5-7 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky.V případě že zvolené zboží není skladem,vás budeme kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a o případnem termínu dodání.Objednávky jsou expedovany Českou poštou.Ke každé zásilce je přibalen daňový doklad.

Mimo ČR zboží nerozesílame.

3.)Možnosti platby

Poštovné a balné je zdarma při nákupu nad 1000 Kč,-.Nevyzvednuté zásilky zásíláme znovu pouze na vyžádání.

Doprava je  při objednávce pod 1000 Kč,-  za 70,- a dobírka za 29,-

4.)Odstoupení od smlouvy

Poskytujeme záruku výměny zboží či vrácení peněz do 14 dnů dle platného právního řádu ČR

Kupujete-li zboží jako soukromá osoba , máte možnost do 14 dnů od převzetí, zboží vrátit či vyměnit za jiné bez udání důvodu.Z výše uvedeného vyplýva, že nakupování v našem internetovém obchodě je pro vás zcela bezrizikové.V případě zaslání zboží zpět,prosím dodržte následující

Zboží musí být v původním nepoškozeném obalu.

Zboží nesmí být použité.

Zboží musí být schopné dalšího prodeje.

Zboží musí být komplétní(včetně příslušenství,záručního listu,návodu,atp.).

Zásilka musí obsahovat originál dokladu o koupi.

Zásilka musí obsahovat písemnou žádost o odstoupení od kupní smlouvy,uvedením čísla objednávky a data nákupu.

Zásilka musí obsahovat číslo účtu pro vrácení peněz

Zboží,prosím,zašlete jako obyčejný balík,zásilky na dobírku nepřijímáme.Doporučujeme zásilku pojistit. Odstoupíte-li od smlouvy, vrátíme Vám nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od Vás na základě smlouvy přijmeme, stejným způsobem. Peněžní prostředky vrátíme jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím budete souhlasit a pokud Vám tím nevzniknou další náklady. V případě výměny zboží za jiné vám bude naúčtován rozdíl ceny, pokud se ceny vráceného a nově objednaného zboží liší.

5.)Reklamační řád

Reklamace přepravních služeb.

Vzhledem k tomu,že za škody při přepravě ručí dopravce,doporučujeme si vždy zásilku prohlédnout přímo před dopravcem.Pokud při této prohlídce zjistíte poškození obalu,sepište ihned s dopravcem protokol o poškození a zásilku nepřebírejte.

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí tímto reklamačním řádem vypracovaným ve smyslu zákona č.89/2012Sb.(Občanský zákoník)a zákona č.634/1992Sb.(zákon o ochraně spotřebitele).

 

I.Kupující je povinen doručenou zásilku,dodanou prodávajícím , prohlédnout co nejdříve pom převzetí zboží od prodávajícího, a v případě odeslání zboží, po jeho předání od přepravce.Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu,jakmile se zboží dostane do jeho držení.

II.Prohlídku musí kupující provést tak,aby zjistil veškeré vady,které je možno zjistit při běžném ohledání zásilky(nedestruktivních metody a správne zacházení při ohledání zásilky či zboží).

zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji v předávacím dokladu(daňový doklad,dodací nebo přepravní list apod.)a skutečně dodaným zboží je kupující povinen podat do 2 pracovních dnů písemnou zprávou o těcto vadách prodávajícímu.Vady , které existovaly v době přechodu nebezpečí škody na zboží,avšak projevily se později,je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté kdy vady mohly být zjištěny při běžném ohledání zásilky či zboží(nedestruktivních metody a správné zacházení při ohledání zásilky či zboží).

IV.Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně a ve lhůtách uvedených ve článku III.V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady,tj.musí uvést,o jaké vady se jedná a jak se projevují,současně musí kupující uvést i nárok,který v důsledku výskytu uplatňuje.Kupující může uplatnit některý z těchto nároků

1.Odstranění vad dodáním náhrdního zboží za zboží vadné.

2.Dodání chybějícího množství zboží.

3.Odstraněním vad opravou.

4.Přiměřenou slevu z kupní ceny.

5.Odstoupení od smlouvy,jedná-li se o vadu podstatnou.

V.Písemné oznámení o zjištěných vadách s uplatněním svých nároků podle článkuIV.,uplatňuje kupující v místě,ze kterého bylo zboží dodáno.

VI. K reklamaci je kupující povinen ve všech případech předložit doklady osvědčující nákup reklamovaného zboží u prodávajícího,jehož vady jsou reklamovány.

VII.reklamace včetně odstranění vady musí být prodávajícím vyřízena:

1.bez zbytečného odkladu,nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace,

2.případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající a kupující dohodnou.

Délka záruční doby je 24 měsíců.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 4.6.2014.Změna reklamačního řádu vyhrazena.

l porušením své povinnosti.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na těchto adresách:

Pro zaslání zboží: DEMIX s.r.o Masarykova 427/31, 60200 Brno

6. Práva z vadného plnění (reklamace)

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na těchto adresách:

Pro zaslání zboží: DEMIX s.r.o Masarykova 427/31, 60200 Brno

 

7. Práva z vadného plnění a záruka za jakost v případě kupujícího, který je spotřebitelem

Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, že zboží při převzetí nemá vady, zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady do 24 měsíců od převzetí zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. 

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

V případě prokázání, že dodaná věc nemá vlastnosti a kvalitu, které si obě strany ujednaly, hradí veškeré náklady na doručení věci k prodejci, stejně tak od něj zpět k zákazníkovi prodejce.

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na těchto adresách:

Pro zaslání zboží: DEMIX s.r.o. Masarykova 427/31, 60200 Brno

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje. 

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

8. Záruka za jakost v případě kupujícího, který není spotřebitelem

Prodávající neposkytuje kupujícímu, který není spotřebitelem, záruku za jakost zboží, není-li tak výslovně mezi smluvními stranami sjednáno. Odpovědnost prodávajícího za vady se v takovém případě řídí občanským zákoníkem.

9.)Ochrana osobních údajů

Vaše osobní data, která potřebujeme znát k uspokojení vašich potřeb,budo chráněna v naší databázi a nebudou poskytnuta žádnemu třetímu subjektu.Používáním tohoto internetového obchodu souhlasite se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek.Registrací zákazníka,žadatele o novinky,účastníka ankety a dalších jiných forem registrace automaticky sohlasite,že můžete být informován o novinkách v našem internetovém obchodě emailem,nebo telefonicky.Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem(hackerem).Poze v takovém případě neplatí výš uvedená pravidla manipulace s daty.Bez výslovného sohlasu zákazníků nakládáme s osobními údaji poze a výhradně v rozsahu,který připouští zákon o ochraně údajů a to především v paragrafu 5 odst.2písm.b.)a v pargrafu 5 odst.6.

V případě jakýkoliv nejasnosti nás kontaktujte na info@demix.cz či telefonním čísle+420543210898.

10.)Elektronická evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
Upozorňujeme, že ne všechny typy plateb spadají do EET. Více na etrzby.cz

 

 11. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 Subjektem mimosoudního řízení v případě sporu, případně subjektem k vyřizování stížností kupujících, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz, zřízená zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, na kterou se kupující může obrátit přes e-podatelnu na webových stránkách České obchodní inspekce.Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, www.uoou.cz